Hájek Rally Team PF 2014

We wish you OPEL Christmas and Happy New Year 2014. Let's get in. / Přejeme vám veselé OPEL Vánoce a šťastný nový rok 2014. No, a držme si palce 

Hájek historic rally team Copyright